MOL RT OTP www.lakossagcsere.hu www.svabkitelepites.hu www.xxszazadintezet.hu www.xxiszazadintezet.hu www.terrorhaza.hu www.orwell.huwww.koestler.hu www.magyartragedia1945.hu www.magyarforradalom1956.hu www.delvidekitragedia.hu www.szexualisforradalom.hu przewoznik.terrorhaza.hu http://www.habsburg.org.hu/ www.xxszazadintezet.hu www.xxiszazadintezet.hu www.terrorhaza.hu www.orwell.hu
BIBILIOGRÁFIA
Magyar nyelvű bibliográfia
Idegen nyelvű bibliográfia
Magyar nyelvű bibliográfia

- A gyulai zsidóság és a vészkorszak. Dokumentumok; Gyulai Füzetek 6. Gyula, 1994

- Anger, Per: Raoul Wallenberg Budapesten; Belvárosi Könyvkiadó, 1999

- Anna Frank naplója; Park Könyvkiadó, 1999

- Arendt, Hannah: A totalitarizmus gyökerei; Európa Könyvkiadó, 1992

- Avineri, Shlomo: A modern cionizmus kialakulása; Századvég Kiadó, 1994

- Balázs Edit - Katona Attila (szerk.): Baljós a menny felettem. Vallomások a szombathelyi zsidóságról és a Soáról; Szombathely, 2001

- Benedek István Gábor - Vámos György: Tépd le a sárga csillagot; Pallas Lap- és Könyvkiadó, 1990

- Ben-Tov, Arieh: Holocaust. A Nemzetközi Vöröskereszt és a magyar zsidóság a második világháború alatt; Dunakönyv Kiadó, 1992

- Bereczky Albert: A magyar protestantizmus a zsidóüldözés ellen; Traktátus Kiadás, 1945 (Hasonmás kiadás, 1984)

- Bóka László: Magyar mártír írók antológiája; Cserépfalvi, 1947

- Braham, Randolph L.: A magyarországi háborús munkaszolgálat. Túlélők visszaemlékezései; Látószög könyvek, Budapest, 1996

- Braham, Randolph L.: A népirtás politikája. A Holocaust Magyarországon I-II; Belvárosi Könyvkiadó, 1997

- Braham, Randolph L.: Román nacionalisták és a holocaust; Múlt és Jövő Kiadó, Budapest, 1998

- Braham, Randolph L. (szerk.): Tanulmányok a Holokausztról; Balassi Kiadó, Budapest, 2001

- Braham, Randolph L.: A Holokauszt. Válogatott tanulmányok; Láng Kiadó, 2002

- Braun Róbert: Holocaust, elbeszélés, történelem, Osiris Kiadó, 1995

- Burcev, Vlagyimir: A Cion bölcseinek jegyzőkönyvei közönséges hamisítvány; Múlt és Jövő, é.n.

- Carp, Mathias: Holocaust Romániában 1940-1944; Primor Kiadó, 1993

- Cohen, Asher: Soá; Cserépfalvi - Múlt és Jövő Kiadó, 1994

- Csepeli György: ... és nem is kell hozzá zsidó. Az antiszemitizmus társadalom-lélektana; Kozmosz Könyvek, 1990

- Dawidovicz, Lucy A.: Háború a zsidók ellen; Múlt és Jövő Kiadó, Budapest, 2002

- Eisen, George: Árnyak játékai. Gyerekek a Holocaustban; Akadémiai Kiadó, 1990

- Ember Mária: 100 kép; Magvető Kiadó, 1984

- Ember Mária: A halálvonat artistái és más történelmi interjúk; Origo-pressz kiadás, 1989

- Ember Mária: Ránk akarták kenni; Héttorony Kiadó, 1992

- Ember Mária: Wallenberg Budapesten; Városháza kiadása, Budapest, 2000

- Emlékezz! Pécs 1944-1994. Emlékkönyv a pécs-baranyai zsidóság deportálásának 50. évfordulójára; Jelenkor kiadó, Pécs, 1994

- Emlékezések. A koncentrációs táborok felszabadulásának ötvenedik évfordulójára; A Magyar Auschwitz Alapítvány - Holocaust Dokumentációs Központ kiadása, 1995

- Friedlander, Saul: A náci antiszemitizmus. Egy tömegpszichózis története; Uránusz, 1996

- Frojimovics Kinga, Komoróczy Géza, Pusztai Viktória és Strbik Andrea: A zsidó Budapest. Emlékek, szertartások, történelem 1-2; Budapest, 1995

- Gilbert, Martin: Zsidó történelmi atlasz; Gondolat Könyvkiadó, 1991

- Gonda László: A zsidóság Magyarországon 1526-1945, Századvég Kiadó, 1992

- Gottlieb Rózsa: Kisgyermekkel a lágerben. Lágernapló, 1941-1944; Lukács György Alapítvány, 1996

- Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. Politikai eszmetörténet; Osiris Kiadó, 2001

- Haraszti György: Két világ határán; Múl és Jövő Kiadó, 1999

- Hausner, Gideon: Ítélet Jeruzsálemben. Az Eichmann per története; Európa Könyvkiadó, 1984

- Hermann Imre: Az antiszemitizmus lélektana; Cserépfalvi, 1990

- Hetényi Varga Károly: Akiket üldöztek az igazságért. Papi sorsok a horogkereszt és a nyilaskereszt árnyékában; Ecclesia, Budapest, 1983

- Hét évtized a hazai zsidóság életében I-II; MTA Filozófiai Intézet Kiadása, 1990

- Holocaust Emlékkönyv. A vidéki zsidóság deportálásának 50. évfordulója alkalmából; Teljes Evangéliumi Diák- és Ifjúsági Szövetség Kiadása, Budapest, 1994

- Holocaust füzetek 1-14;  A Magyar Auschwitz Alapítvány - Holocaust Dokumentációs Központ kiadásában, 1992-2000

- Holocaust Magyarországon sorozat. Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének történetéhez. (Iratok a megyei levéltárakból); A Magyar Auschwitz Alapítvány -Holocaust Dokumentációs Központ Kiadása, 1994

- Horák Magda: A magyar értelmiség veszteségei az 1940-es években; Budapest, 1994

- Karády Viktor: Zsidóság és társadalmi egyenlőtlenségek (1867-1945); Replika Kör, Budapest, 2000

- Karády Viktor: Zsidóság Európában a modern korban. Társadalomtörténeti vázlat; Új Mandátum Könyvkiadó, 2000

- Karsai Elek: Ítél a nép; Kossuth Kiadó, 1977

- Karsai Elek (szerk.): "Fegyvertelen álltak az aknamezőkön..." Dokumentumok a munkaszolgálat történetéhez Magyarországon 1-2; Magyar Izraeliták Országos Képviselete Kiadása, Budapest, 1962

- Karsai Elek - Benoschofsky Ilona (szerk.): Vádirat a nácizmus ellen. Dokumentumok a magyarországi zsidóüldözés történetéhez 1-3; Magyar Izraeliták Országos Képviselete Kiadása, Budapest, 1958-1967

- Karsai Elek - Karsai László: A Szálasi-per; Reform Lap- és Könyvkiadó, 1988

- Karsai László: A cigánykérdés Magyarországon 1919-1945. Út a cigány holocausthoz; Cserépfalvi, 1992

- Karsai László - Molnár Judit (szerk.): Az Endre-Baky-Jaross per; Cserépfalvi, 1994

- Karsai László - Szita Szabolcs: Holocaust Magyarországon. A Budapesti Történeti Múzeumban rendezett Holocaust Magyarországon kiállítás látogatóinak; Budapest, 1994

- Karsai László: Holokauszt; Pannonica, 2001

- Katzburg, Nathaniel: Zsidópolitika Magyarországon, 1919-1943; Bábel Kiadó, Budapest, 2002

- Kertész Imre: A holocaust mint kultúra; Századvég, 1993

- Dr. Kiss György: Megjelölve Krisztus keresztjével és Dávid csillagával; Budapest, 1987

- Komoróczy Géza: Holocaust. A pernye beleég a bőrünkbe; Osiris, 2000

- Kovács András: A különbség köztünk van. Az antiszemitizmus és a fiatal elit; Cserépfalvi Kiadó, 1997

- Kovács András (szerk.): A modern antiszemitizmus; Új Mandátum, 1999

- Kovács M. Mária: Liberalizmus, radikalizmus, antiszemitizmus. A magyar orvosi, ügyvédi és mérnöki kar politikája 1867 és 1945 között; Helikon Kiadó, 2001

- Kroó László: Bölcsőm, koporsóm Buchenwald; Kossuth Könyvkiadó, 1981

- Langlet, Nina: A svéd mentőakció, 1944; Kossuth Könyvkiadó, 1988

- Lányi György: Egy bajtársi baráti kör emlékezetes krónikája; Budapest, 1998

- Lebor, Adam: Alvó számlák. Hogyan húzott hasznot Svájc a náci népirtásból? Bastei Budapest Kft, 2000

- Levi, Primo: Akik odavesztek, és akik megmenekültek; Európa Könyvkiadó, 1990

- Levi, Primo: Ember ez? Fegyvernyugvás; Európa Könyvkiadó, 1994

- Lévai Jenő: Zsidósors Európában; Magyar Téka, 1948

- Lévai Jenő: Zsidósors Magyarországon; Magyar Téka, 1948

- Lévai Jenő: Raoul Wallenberg; Magyar Téka, 1948

- Magyar megfontolások a Soáról; Budapest - Pannonhalma, 1999

- Magyarország a második világháborúban. Lexikon A-Zs; Főszerkesztő Sipos Péter, Magyar Hadtudományi Társaság - Petit Real Könyvkiadó, 1996

- Magyarországi zsidó hitközségek, 1944 április. A Magyar Zsidók Központi Tanácsának összeírása a német hatóságok rendelkezése nyomán; Két kötetben közzéteszi Schweitzer József, Budapest, 1994

- Magyarországi zsidótörvények és rendeletek 1938-1945; Összeállította Vértes Róbert, Budapest, 1997

- Márai Sándor: Napló 1943-1944; Akadémiai - Helikon, 1990

- Mementó. Magyarország 1944; Kossuth Könyvkiadó, 1975

- Molnár Judit: Zsidósors 1944-ben az V. (szegedi) csendőrkerületben; Cserépfalvi kiadása, 1995

- Moskovits, Cvi: Jesivák Magyarországon. Adalékok a zsidó hitközségek 1944. áprilisi összeírásának történeti értékeléséhez; Budapest, 1999

- Nagybaczoni Nagy Vilmos: Végzetes esztendők 1938-1945; Gondolat, 1986

- Novák Attila: Átmenetben. A cionista mozgalom négy éve Magyarországon; Múlt és Jövő Kiadó, 2000

- N. Szegvári Katalin: Numerus clausus rendelkezések az ellenforradalmi Magyarországon; Akadémiai Kiadó, 1988

- Nyéki Károly: A mátészalkai körzeti gettó 1944; Mátészalka, 2001

- Nyiszli Miklós: Orvos voltam Auschwitzban; Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1964

- Orbán Ferenc: Magyarország zsidó emlékei, nevezetességei; Panoráma, 1991

- Orbánné Szegő Ágnes: A tiszafüredi zsidóság története és demográfiája; Tiszafüred, 1995

- Orbánné Szegő Ágnes: A Heves megyei zsidóság története a XVIII. századtól a Holocaustig; Tiszafüred, 2001

- Pelle János: Az utolsó vérvádak. Az etnikai gyűlölet és a politikai manipuláció kelet-európai történetéből; Pelikán Kiadó, 1995

- Pelle János: Antiszemitizmus és totalitarizmus; Jószöveg Kiadó, 1999

- Pelle János: A gyűlölet vetése. A zsidótörvények és a magyar közvélemény 1938-1944; Európa Könyvkiadó, 2001

- Póczik Szilveszter: Fasizmusértelmezések; Budapest, 1994

- Porrajmos; Roma Sajtóközpont Könyvek 2, Budapest, 2000

- Radnóti Miklós: Napló; Magvető Könyvkiadó, 1989

- Ránki György: 1944. március 19. Magyarország német megszállása; Kossuth Könyvkiadó, 1978

- Ránki Vera: Magyarok - Zsidók - Nacionalizmus. A befogadás és a kirekesztés politikája; Új Mandátum, 1999

- Rékai Miklós: A munkácsi zsidók "terített asztala"; Osiris Kiadó, 1997

- Reményi Gyenes István: Ismerjük őket? Zsidó származású nevezetes magyarok arcképcsarnoka; Ex Libris Kiadó, 1995

- Ronén, Ávihu: Harc az életért. Cionista ellenállás Budapesten, 1944; Belvárosi Könyvkiadó, 1998

- Rózsa Ágnes: Nürnbergi lágernapló 1944-45; Magvető Könyvkiadó, 1978

- Sallai Elemér: Mozgó vesztőhely; Magvető Könyvkiadó, 1979

- Saly Dezső: Szigorúan bizalmas! Fekete könyv: 1939-1944; Anonymus, 1945

- Sartre, Jean-Paul: Vádirat az antiszemitizmus ellen; Cserépfalvi - Göncöl, 1991

- Sárga könyv. Adatok a magyar zsidóság szenvedéseiből 1941-1945; Összeállította Vihar Béla, Hechaluc kiadás Budapest, 1945

- Sas Andor: A szlovákiai zsidók üldözése 1939-1945; Kalligram Könyvkiadó, 1993

- Schmidt Mária: Kollaboráció vagy kooperáció? A budapesti zsidó tanács; Minerva, 1990

- Schmidt Mária: Diktatúrák ördögszekerén; Magvető, Budapest, 1998

- Sólyom József - Szabó László: A zuglói nyilasper; Kossuth Könyvkiadó, 1967

- Stark Tamás: Magyarország második világháborús embervesztesége; Budapest, 1989

- Stark Tamás: Zsidóság a vészkorszakban és a felszabadulás után 1939-1955; Budapest, 1995

- Dr. Szarka Lajos: A hévízi zsidóság története; Hévíz, 2000

- Szekeres József: A pesti gettók 1945 januári megmentése; Budapest, 1997

- Szemtől szemben a történelemmel és önmagunkkal. Társadalomismereti szöveggyűjtemény középiskolások számára; Korona Nova Kiadó, 1997

- Szenes Sándor: Befejezetlen múlt. Keresztények és zsidók, sorsok; Budapest, 1986

- Szirmai Rezső - Gartner Pál: Fasiszta lelkek. Pszichoanalitikus beszélgetések a háborús főbűnösökkel a börtönben; Pelikán, 1993 (2. bővített kiadás)

- Szirtes Zoltán: Temetetlen halottaink. 1941; Kőrösmező, Kamenyec-Podolszk, Budapest, 1996

- Szita Szabolcs: Holocaust az Alpok előtt; Győr Megyei Lapkiadó, Győr, 1983

- Szita Szabolcs: Halálerőd. A munkaszolgálat és a hadimunka történetéhez; Kossuth Könyvkiadó - ÁKV, 1989

- Szita Szabolcs: Munkaszolgálat Magyarország nyugati határán. A Birodalmi Védőállás építése 1944-1945; ELTE BTK, 1989

- Szita Szabolcs: Utak a pokolból. Magyar deportáltak az annektált Ausztriában 1944-1945; Metalon Manager Iroda Kft, 1991

- Szita Szabolcs (szerk.): Magyarország 1944. Üldöztetés-embermentés; Nemzeti Tankönyvkiadó - Pro Homine-1944 Emlékbizottság, 1994

- Szita Szabolcs: Magyarok az SS ausztriai lágerbirodalmában; MAZSÖK kiadása, 2000

- Szita Szabolcs: Együttélés, Üldöztetés, Holokauszt; Korona Kiadó, Budapest, 2001

- Szita Szabolcs (szerk.): Iskolai emléknapok. A holokauszt áldozatainak emléknapja; Oktatási Minisztérium, Budapest, 2001

- Tschuy, Theo: Carl Lutz és a budapesti zsidók; Well-P Press Kiadó, Miskolc, 2002

- Vargyai Gyula - Almási János (szerk.): Magyarország 1944. Német megszállás; Nemzeti Tankönyvkiadó - Pro Homine-1944 Emlékbizottság, 1994

- Zinner Tibor - Róna Péter (szerk.): Szálasiék bilincsben 1-2; Lapkiadó Vállalat, Budapest, 1986

- Zombori István (szerk.): A szegedi zsidó polgárság emlékezete; Szeged, 1990


vissza

főoldal
  Fejlesztette a
CENTER.HU Kft.


      Adatvédelem  |  Impresszum  
XX Század Intézet Terror Háza www.orwell.hu